Preču zīmes Preču zīmes
Preču zīmes
Dizains Dizains
Dizains
Patenti Patenti
Patenti
Juridiskās Konsultācijas | Metida Juridiskās Konsultācijas | Metida
Juridiskās Konsultācijas | Metida
Līgumu Sagatavošana, Analīze, Konsultēšana | Metida Līgumu Sagatavošana, Analīze, Konsultēšana | Metida
Līgumu Sagatavošana, Analīze, Konsultēšana | Metida
Autortiesības Un Blakustiesības | Metida Autortiesības Un Blakustiesības | Metida
Autortiesības Un Blakustiesības | Metida
Klientu Pārstāvēšana Pirmstiesās un Tiesās | Metida Klientu Pārstāvēšana Pirmstiesās un Tiesās | Metida
Klientu Pārstāvēšana Pirmstiesās un Tiesās | Metida
PAKALPOJUMI
Preču zīmes Preču zīmes
Preču zīmes
Dizains Dizains
Dizains
Patenti Patenti
Patenti
Juridiskās Konsultācijas | Metida Juridiskās Konsultācijas | Metida
Juridiskās Konsultācijas | Metida
Līgumu Sagatavošana, Analīze, Konsultēšana | Metida Līgumu Sagatavošana, Analīze, Konsultēšana | Metida
Līgumu Sagatavošana, Analīze, Konsultēšana | Metida
Autortiesības Un Blakustiesības | Metida Autortiesības Un Blakustiesības | Metida
Autortiesības Un Blakustiesības | Metida
Klientu Pārstāvēšana Pirmstiesās un Tiesās | Metida Klientu Pārstāvēšana Pirmstiesās un Tiesās | Metida
Klientu Pārstāvēšana Pirmstiesās un Tiesās | Metida
PAKALPOJUMI
autortiesības
2022 06 17
Gandrīz 30 gadus Latvijā darbojas Autortiesību likums un mūsdienās autortiesību jautājumi ietekmē praktiski katru...
2022 05 09
Ar intelektuālo īpašumu definē nemateriālus labumus, zināšanas, pieredzi un citus līdzīgus objektus, kuriem piemīt...
2022 05 09
Ikdienu uzņēmuma vadītājs strādā kopā ar profesionāliem dažādu nozaru speciālistiem, kā grāmatvedība, mārketings, klientu...
preču zīmes reģistrēšanas process
2022 04 05
Vienā pieteikumā drīkst pieprasīt vienas preču zīmes reģistrāciju, ja ir vajadzība aizsargāt preču zīmes...
2022 03 25
Ik dienu pasaulē kāds izgudro jaunas ierīces, vielas vai, piemēram, materiālus, kas sekmē tehnisko...
finansiāls atbalsts intelektuālā īpašuma aizsardzībai
2022 02 08
No 2022. gada 10. janvāra mazie un vidējie uzņēmumi, kā arī jaundibinātie uzņēmumi (personas...

Our website uses cookies in order to improve this website, to offer better and customised services. If you agree, press ‘Accept‘. We will not place cookies on your device if you do not agree. However, certain functions of the website may not function properly or may not function at all. Please see our Privacy policy for more information about personal data processing, cookies, data they collect and your rights.