Preču zīmes
Preču zīmes
Dizains
Dizains
Patenti
Patenti
Juridiskie pakalpojumi
PAKALPOJUMI
Preču zīmes
Preču zīmes
Dizains
Dizains
Patenti
Patenti
Juridiskie pakalpojumi
PAKALPOJUMI
Juridiskās konsultācijas
Juridiskās konsultācijas
Līgumi
Līgumi
Strīdi par preču zīmem un dizainparaugiem
Strīdi par preču zīmem un dizainparaugiem
ATPAKAĻ

Patenti

PATENTI VĒRTĪBA: KĀPĒC IR VĒRTS AIZSARGĀT SAVU IZGUDROJUMU?
INVESTĪCIJU PIESAISTE
Jums būs iespēja piesaistīt papildu līdzekļus, jo investori, visticamāk, ieguldīs tajos produktos vai pakalpojumos, kuru intelektuālais īpašums ir aizsargāts.
KONKURENCES PRIEKŠROCĪBAS
Jūs kļūsiet unikāls - iegūstot ekskluzīvas tiesības uz izgudrojumu, jūs būsiet tirgū vienīgais un varēsiet aizliegt konkurentiem izmantot šādu izgudrojumu komerciālos nolūkos.
REPUTĀCIJAS VEIDOŠANA
Jūs iegūsiet stabilu reputāciju un aizsargāsiet radītās vērtības, ar kurām jūsu klienti gala rezultātā saistīs savu izgudrojumu.
FINANSIĀLI IEGUVUMI
Jūs vienmēr varēsiet gūt finansiālu labumu, izvēloties franšīzi, licenci vai nododot tiesības uz savu patentēto izgudrojumu citiem.
Metida
Patenti: aizsargājiet savu izgudrojumu
IZGUDROJUMU PATENTĒŠANAS PAKALPOJUMI | PATENTI
Patentu meklējums

Kas tas ir?

 

Lai novērtētu galvenos kritērijus – jaunumu, izgudrojuma līmeni un rūpniecisko pielietojamību -, mēs veicam patentu meklēšanu pasaules mērogā. Meklēšanas rezultāti atklāj iespējamos jūsu izgudrojuma analogus. Meklēšanas rezultāti ļauj jums izlemt, vai to ir vērts patentēt.

 

 

Kāpēc tas ir nepieciešams?

 

Jūs uzzināsiet, vai jūsu izstrādātais produkts ir patentējams. Ņemot vērā jūsu izgudrojuma analogus, ir iespējams sagatavot labāku aprakstu un izveidot optimālāko aizsardzības stratēģiju.

 

 

Ilgums

 

2-3 nedēļas

 

Patenta pieteikuma sagatavošana

Kas tas ir?

 

Lai iesniegtu patenta pieteikumu, jums ir jāapraksta izgudrojums. Aprakstam ir dažādas tehniskās un juridiskās prasības. Mūsu patentu eksperti var sagatavot detalizētus un prasībām atbilstošus izgudrojumu projektus.

 

 

Kāpēc tas ir nepieciešams?

 

Lai aizsargātu izgudrojumu, iesniedzot patenta pieteikumu, jums ir jāiesniedz arī apraksts. Pēc pieteikuma iesniegšanas vairs nevar veikt būtiskas izmaiņas. Tāpēc tas ir viens no atbildīgākajiem darbiem, kas saistīts ar izgudrojumu patentēšanas procesu.

 

 

Ilgums

 

4-6 nedēļas

 

Patenta pieteikuma iesniegšana

Kas tas ir?

 

Pēc izgudrojuma apraksta un definīcijas sagatavošanas tas kopā ar citiem dokumentiem jāiesniedz izvēlētās valsts patentu iestādei. Mēs nodrošinām, lai viss patenta pieteikuma process noritētu raiti.

 

 

Kāpēc tas ir nepieciešams?

 

Iesniedzot pieteikumu, jūs reģistrējat prioritātes datumu. No šī datuma var sākt izgudrojuma komercializāciju.

 

 

Ilgums

 

1-2 dienas

 

Patentēšanas procesa pārvaldība

Kas tas ir?

 

Pēc pieteikuma iesniegšanas sākas tā izskatīšanas process. Tas ietver formālo ekspertīzi, pārbaudi pēc būtības, ekspertu izmeklēšanu, publicēšanu un patenta izsniegšanu.

 

 

Kāpēc tas ir nepieciešams?

 

Katra izgudrojuma patentēšanas process ir unikāls. Tādēļ nepieciešams veltīt īpašu uzmanību, ko mēs nodrošinām kopā ar pastāvīgu uzraudzību: mēs jūs informēsim par patentēšanas gaitu un gaidāmajām darbībām.

 

 

Ilgums

 

2-4 gadi

 

Atbildes uz patentu valdes darbībām

Kas tas ir?

 

Pieteikuma izskatīšanas laikā eksperti uzdod dažādus jautājumus par patentējamo izgudrojumu, pamatojoties uz konkrētās valsts biroja noteiktajām prasībām un kritērijiem. Mēs sazināmies ar attiecīgās valsts Patentu iestādes ekspertiem un atbildam uz visiem viņu jautājumiem.

 

 

Kāpēc tas ir nepieciešams?

 

Lai saņemtu patentu, jāatbild uz visiem ekspertu jautājumiem. Mūsu patentu eksperti sniegs visas nepieciešamās atbildes.

 

Ikgadējo maksājumu veikšana

Kas tas ir?

 

Pēc patenta izsniegšanas (un dažkārt arī pieteikuma izskatīšanas laikā) ir jāmaksā ikgadējā nodeva (valsts nodeva), ko nosaka konkrētās valsts Patentu valde.

 

 

Kāpēc tas ir nepieciešams?

 

Nodevu maksāšanas kārtība dažādās valstīs var atšķirties, taču parasti tās tiek maksātas 20 gadus – tieši tik ilgi patents ir spēkā. Mēs nodrošinām, ka ikgadējās patenta maksas tiek maksātas pareizi un, pats svarīgākais, savlaicīgi. Mēs jūs iepriekš brīdinām par gaidāmo gada maksas samaksas termiņu.

 

 

Termiņš

 

Katru gadu

 

Izgudrojumu aizsardzības paplašināšana

Kas tas ir?

 

Pēc prioritātes pieteikuma iesniegšanas īpašnieks var paplašināt izgudrojuma aizsardzību uz citām valstīm vai reģioniem.

 

 

Kāpēc tas ir nepieciešams?

 

Patentam ir teritoriāls derīgums. Lai izgudrojumu komercializētu citās valstīs, nepieciešama plašāka aizsardzība. Mēs palīdzēsim jums pieņemt optimālāko lēmumu par jūsu izgudrojumu aizsardzības stratēģisko attīstību.

 

Konsultācijas par finansējuma iespējām

Kas tas ir?

 

Dažas valstis, tostarp Lietuva, sniedz finansiālu atbalstu, lai segtu patentēšanas izmaksas. Mēs iepazīstinām izgudrotājus ar atbalsta iespējām un palīdzam izvēlēties optimālāko izmaksu kompensācijas veidu.

 

 

Kāpēc tas ir nepieciešams?

 

Patenta izmaksas ir atkarīgas no daudziem faktoriem un dažādās valstīs ir atšķirīgas. Tas var būt diezgan dārgi, jo īpaši, ja vēlaties izgudrojumu aizsargāt vairāk nekā vienā tirgū. Tāpēc mēs meklējam veidus, kā samazināt ar patentēšanu saistīto finansiālo slogu.

 

Patentu meklējums
Patenta pieteikuma sagatavošana
Patenta pieteikuma iesniegšana
Patentēšanas procesa pārvaldība
Atbildes uz patentu valdes darbībām
Ikgadējo maksājumu veikšana
Izgudrojumu aizsardzības paplašināšana
Konsultācijas par finansējuma iespējām
Kas ir izgudrojums?

Izgudrojums ir tehnisks risinājums, kas saistīts ar jaunas ierīces, produkta vai procesa izstrādi vai jau zināmas iekārtas, produkta vai procesa uzlabošanu. Izgudrojuma patents ir tiesiskās aizsardzības veids, kas piešķir ekskluzīvas tiesības uz izgudrojumu. Patenta īpašnieks iegūst tiesības aizliegt jebkurai trešajai personai, tai skaitā konkurentiem izmantot ar patentu aizsargāto izgudrojumu komerciālos nolūkos.

Izgudrojuma patentēšana | Patenti

Idejas unikalitāte nosaka tās turpmāko attīstības ceļu, tāpēc izgudrojuma patentēšana un komercializācija būtu jāapsver pašā idejas sākumā. Patentējamam izgudrojumam jāatbilst trim galvenajiem kritērijiem. Pirmkārt, izgudrojumam jābūt jaunam. Otrkārt, tam jābūt izgudrojuma līmenī, proti, izgudrojums nedrīkst būt acīmredzams konkrētās nozares lietpratējam. Treškārt, tam jābūt rūpnieciski izmantojamam –risināt konkrētas problēmas vai apmierinātu noteiktas vajadzības.

Pieteikties pirmajai mūsu ekspertu konsultācijai, kas vienmēr ir bezmaksas, varat mūsu mājaslapā.

Nacionālais patents
Eiropas patents
Starptautiskais patents
Nacionālais patents
Nacionāli patentēta izgudrojuma aizsardzība ir spēkā noteiktā valstī (piemēram, Latvijā) saskaņā ar valsts tiesību aktiem. Nacionālā patenta īpašniekam ir ekskluzīvas tiesības aizliegt trešajām personām izmantot izgudrojumu komerciālos nolūkos šajā valstī.
Eiropas patents
Eiropas patentētā izgudrojuma aizsardzība ir spēkā atsevišķās Eiropas valstīs. Pieteikuma iesniedzējam ir tiesības iegūt patentu, kas derīgs vairākās valstīs, iesniedzot vienu pieteikumu Eiropas Patentu iestādē. Kad šī iestāde izsniedz Eiropas patentu, tas tiek attiecināts uz pieteikuma iesniedzēja izvēlētām valstīm, kas ir Eiropas Patentu konvencijas puses. Eiropas patents nodrošina piekļuvi patentu aizsardzībai pat 40 valstīs. Tas ir vienkāršāks un lētāks veids, kā iegūt aizsardzību izgudrojumam, ja pieteikuma iesniedzējs to meklē vismaz četrās Eiropas valstīs. Eiropas patenta īpašniekam ir ekskluzīvas tiesības, kas aizliedz trešajām pusēm izmantot izgudrojumu komerciālos nolūkos izvēlētos ārvalstu tirgos.
Eiropas Patentu konvencijas dalībvalstis
Albānija
Austria
Belgium
Bulgaria
Switzerland
Cyprus
Czech Republic
Germany
Denmark
Estonia
Spain
Finland
France
United Kingdom
Greece
Croatia
Hungary
Ireland
Iceland
Italy
Liechtenstein
Luxembourg
Lithuania
Latvia
Monaco
North Macedonia
Malta
Netherlands
Netherlands
Poland
Portugal
Romania
Serbia
Sweden
Slovenia
Slovakia
San Marino
Turkey
Starptautiskais patents
Starptautiski patentēta izgudrojuma aizsardzība ir spēkā atsevišķās ārvalstīs. Šāds starptautisks patenta pieteikums pēc tam ļauj paplašināt izgudrojuma aizsardzību valstīs, kas ir Patentu sadarbības līguma dalībvalstis. Pašlaik izgudrojumu šādā veidā var patentēt 150 valstīs - gandrīz visā pasaulē. Starptautiskā patenta īpašniekam ir ekskluzīvas tiesības, kas aizliedz trešajām pusēm izmantot izgudrojumu komerciālos nolūkos izvēlētajās valstīs.
Patentu sadarbības līguma līgumslēdzējas valstis
United Arab Emirates
Antigua and Barbuda
Albania
Armenia
Angola
African Regional Intellectual Property Organization
Austria
Australia
Azerbaijan
Bosnia and Herzegovina
Barbados
Bulgaria
Bahrain
Brunei Darrussalam
Brazil
Bostwana
Belarus
Belize
Canada
Switzerland
Chile
China
Colombia
Costa Rica
Cuba
Czechia
Germany
Djibouti
Denmark
Dominica
Dominican Republic
Algeria
Eurasian Patent Organization
Ecuador
Estonia
Egypt
European Patent Organization
Spain
Finland
United Kingdom
Grenada
Georgia
Ghana
Gambia
Guatemala
Honduras
Croatia
Hungary
Indonesia
Israel
India
Iran
Iceland
Jordan
Japan
Kenya
Kyrgyzstan
Combodia
Saint Kitts and Nevis
Democratic People's Republic of Korea
Republic of Koreo
Kuwait
Kazakhstan
Lao Peoples' Democratic Republic
Saint Lucia
Sri Lanka
Liberia
Lesotho
Luxembourg
Libya
Morocco
Republic of Moldova
Montenegro
Madagascar
North Macedonia
Mongolia
Malawi
Mexico
Malaysia
Mozambique
Namibia
Nigeria
Nicaragua
Norway
New Zealand
African Intellectual Property Organisation
Oman
Panama
Peru
Papua New Guinea
Philippines
Poland
Portugal
Qatar
Romania
Serbia
Russian Federation
Rwanda
Saudi Arabia
Seychelles
Sudan
Sweden
Singapore
Slovakia
Sierra Leone
Soa Tome and Principe
El Salvador
Syrian Arab Republic
Thailand
Tajikistan
Turkmenistan
Tunisia
Turkey
Trinidad and Tobago
United Republic of Tanzania
Ukraine
Uganda
United States of America
Uzbekistan
Saint Vincent and the Grenadines
Viet Nam
Samoa
South Africa
Zambia
Zimbabwe
IZGUDROJUMA PATENTA PIEPRASĪJUMS
Aizsargājiet savu intelektuālo īpašumu!
Esam saņēmuši jūsu pieprasījumu un sazināsimies ar jums!
Aizpildiet nepieciešamos laukus
Kā mēs varam palīdzēt?
Jūsu kontaktinformācija
Aizpildiet nepieciešamos laukus
Informācija par izgudrojumu
Izvēlieties izgudrojuma nozari
Kurās valstīs vēlaties aizsargāt savu izgudrojumu(-us)?
Jūs neesat izpildījis savu pieprasījumu
Kā mēs varam palīdzēt?
Sazinieties ar mums, mēs palīdzēsim atrisināt visas problēmas
TURPINĀT PIEPRASĪJUMU Nē paldies

Vai jums ir kādi jautājumi?

Mēs jums palīdzēsim


    Mūsu vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu šo vietni, piedāvātu labākus un pielāgotus pakalpojumus. Ja piekrītat, nospiediet “Pieņemt”. Ja nepiekrītat, mēs neievietosim jūsu ierīcē sīkfailus. Tomēr atsevišķas vietnes funkcijas var nedarboties pareizi vai var nedarboties vispār. Lūdzu, skatiet mūsu Privātuma politiku, lai iegūtu plašāku informāciju par personas datu apstrādi, sīkfailiem, to apkopotajiem datiem un jūsu tiesībām.