Preču zīmes Preču zīmes
Preču zīmes
Dizains Dizains
Dizains
Patenti Patenti
Patenti
Juridiskās Konsultācijas | Metida Juridiskās Konsultācijas | Metida
Juridiskās Konsultācijas | Metida
Līgumu Sagatavošana, Analīze, Konsultēšana | Metida Līgumu Sagatavošana, Analīze, Konsultēšana | Metida
Līgumu Sagatavošana, Analīze, Konsultēšana | Metida
Autortiesības Un Blakustiesības | Metida Autortiesības Un Blakustiesības | Metida
Autortiesības Un Blakustiesības | Metida
Klientu Pārstāvēšana Pirmstiesās un Tiesās | Metida Klientu Pārstāvēšana Pirmstiesās un Tiesās | Metida
Klientu Pārstāvēšana Pirmstiesās un Tiesās | Metida
PAKALPOJUMI
Preču zīmes Preču zīmes
Preču zīmes
Dizains Dizains
Dizains
Patenti Patenti
Patenti
Juridiskās Konsultācijas | Metida Juridiskās Konsultācijas | Metida
Juridiskās Konsultācijas | Metida
Līgumu Sagatavošana, Analīze, Konsultēšana | Metida Līgumu Sagatavošana, Analīze, Konsultēšana | Metida
Līgumu Sagatavošana, Analīze, Konsultēšana | Metida
Autortiesības Un Blakustiesības | Metida Autortiesības Un Blakustiesības | Metida
Autortiesības Un Blakustiesības | Metida
Klientu Pārstāvēšana Pirmstiesās un Tiesās | Metida Klientu Pārstāvēšana Pirmstiesās un Tiesās | Metida
Klientu Pārstāvēšana Pirmstiesās un Tiesās | Metida
PAKALPOJUMI
Intelektuālā Īpašuma Pakalpojumi | Metida
TOP 3 ES
Mēs esam starp TOP 3 pārstāvjiem, kuri piesaka visvairāk preču zīmes un dizainparaugus Eiropas Savienībā.

 

Rezultāts

Mēs jau trīsdesmit gadus sniedzam intelektuālā īpašuma pakalpojumus – reģistrējam un aizsargājam preču zīmes, dizainparaugus un izgudrojumus gan vietējā, gan starptautiskajā tirgū.
30
5000+
Mēs esam lielākais uzņēmums Baltijas valstīs intelektuālā īpašuma nozarē: mūsu portfelī ietilpst vairāk nekā 5000 aktīvu vietējo un starptautisko klientu.
Katru gadu mēs piesakām vairāk nekā 6000 preču zīmes un dizainparaugus nacionālai, ES un starptautiskai reģistrācijai.
6000+
Atzinība

Mēs ierindojamies starp labākajiem intelektuālā īpašuma profesionāļiem. Neatkarīgas starptautiskas publikācijas un žurnāli mūs ierindo starp intelektuālā īpašuma advokātu biroju līderiem.

Our website uses cookies in order to improve this website, to offer better and customised services. If you agree, press ‘Accept‘. We will not place cookies on your device if you do not agree. However, certain functions of the website may not function properly or may not function at all. Please see our Privacy policy for more information about personal data processing, cookies, data they collect and your rights.