Preču zīmes Preču zīmes
Preču zīmes
Dizains Dizains
Dizains
Patenti Patenti
Patenti
Juridiskās Konsultācijas | Metida Juridiskās Konsultācijas | Metida
Juridiskās Konsultācijas | Metida
Līgumu Sagatavošana, Analīze, Konsultēšana | Metida Līgumu Sagatavošana, Analīze, Konsultēšana | Metida
Līgumu Sagatavošana, Analīze, Konsultēšana | Metida
Autortiesības Un Blakustiesības | Metida Autortiesības Un Blakustiesības | Metida
Autortiesības Un Blakustiesības | Metida
Klientu Pārstāvēšana Pirmstiesās un Tiesās | Metida Klientu Pārstāvēšana Pirmstiesās un Tiesās | Metida
Klientu Pārstāvēšana Pirmstiesās un Tiesās | Metida
PAKALPOJUMI
Preču zīmes Preču zīmes
Preču zīmes
Dizains Dizains
Dizains
Patenti Patenti
Patenti
Juridiskās Konsultācijas | Metida Juridiskās Konsultācijas | Metida
Juridiskās Konsultācijas | Metida
Līgumu Sagatavošana, Analīze, Konsultēšana | Metida Līgumu Sagatavošana, Analīze, Konsultēšana | Metida
Līgumu Sagatavošana, Analīze, Konsultēšana | Metida
Autortiesības Un Blakustiesības | Metida Autortiesības Un Blakustiesības | Metida
Autortiesības Un Blakustiesības | Metida
Klientu Pārstāvēšana Pirmstiesās un Tiesās | Metida Klientu Pārstāvēšana Pirmstiesās un Tiesās | Metida
Klientu Pārstāvēšana Pirmstiesās un Tiesās | Metida
PAKALPOJUMI
preču zīmes reģistrēšanas process
Kā notiek preču zīmes reģistrēšanas process?
2022 04 05

Dažādas preču zīmes un zīmoli ir neatņemama mūsu dzīves sastāvdaļa, kas bieži ietekmē ikdienas izvēles, iegādājoties preces vai noteiktus pakalpojumus. Nereti arī nākas redzēt, ka īpaši populāras preču zīmes tiek viltotas. Ikviens, kas nodarbojas ar uzņēmējdarbību, ir izveidojis savu preču zīmi, jo tas ir veids, kā klienti spēj atpazīt un atšķirt Jūs no citiem konkurentiem. Lai spētu aizsargāt un attīstīt savu preču zīmi, tā ir jāreģistrē, citādi nav juridisku instrumentu, ar kuru palīdzību aizstāvēt savu īpašumu, ja kāds to tīšām vai netīšām atveido.

 

Kas ir preču zīme?

 

Preču zīme ir simbols, logotips, attēls vai kāds unikāls nosaukums, ko īpašnieks lieto, lai izceltu savu preci vai pakalpojumu uz citu preču vai pakalpojumu fona. Tā kalpo kā mārketinga instruments, ar kuru persona veicina savu preču vai pakalpojumu atpazīstamību.

 

Pēc preču zīmes reģistrācijas īpašnieks var liegt tirgū izmantot noteikto preču zīmi, lai nerastos nekādi pārpratumi. Preču zīmi izmanto ne tikai, lai apzīmētu atsevišķas preces vai pakalpojumus, bet arī to noteiktus veidus. Piemēram, vairāku daudznacionālu uzņēmumu nosaukumi ir viegli atpazīstami, un tos izmanto, lai veicinātu dažādu preču un pakalpojumu pārdošanu.

 

Kur reģistrē preču zīmes?

 

Katrā valstī ir iestāde, kura ir atbildīga par interektuālā īpašuma objektu, tai skaitā, preču zīmju reģistrāciju un reģistru uzturēšanu. Latvijā preču zīmes reģistrācija notiek Patentu valdē. Vispirms būtu ieteicams pārliecināties, ka preču zīme nesakrīt jau ar kādu esošu preču zīmi. Jāveic pārbaude datu bāzēs, vai šāda preču zīme jau nav reģistrēta.

 

Kopumā ir trīs preču zīmes reģistrēšanas sistēmas – nacionālā, reģionālā un starptautiskā. Katrai no tām ir citādāki noteikumi. Nacionālā reģistrācija ir spēkā tikai konkrētajā valstī, piemēram, Latvijā. Reģionālās preču zīmes reģistrācijas spēks ir attiecināms uz konkrētā regiona valstīm, piemēram, Eiropas Savienības preču zīme būs spēkā visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Starptautiskā reģistrācija dod iespēju reģistrēt preču zīmi noteiktās vairākās valstīs centralizēti iesniedzot vienu pieteikumu, un to nodrošina Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas izveidotā Madrides sistēma.

 

Nepastāv preču zīmes aizsardzība visā pasaulē, neviena reģistrācija to nespēj nodrošināt, taču, reģistrējot to konkrētos reģionos un valstīs, var veicināt tās pietiekami plašu aizsardzību. Lai spētu izvēlēties vispiemērotāko reģistrācijas sistēmu ir nepieciešams izvērtēt tirgu, kurā prece vai pakalpojums sasniedz savu patērētāju, kā arī to, cik lielā teritorijā ir plānots attīstīt savu biznesu nākotnē. Vislabāk to uzticēt profesionālām patentpilnvarniekam, kas varēs sniegt labu padomu un izvēlēties piemērotāko preču zīmes reģistrācijas stratēģiju.

 

Kā aizpildīt preču zīmes pieteikumu?

 

Vienā pieteikumā drīkst pieprasīt vienas preču zīmes reģistrāciju, ja ir vajadzība aizsargāt preču zīmes variantus (grafiskos izpildījumus), tad tos piesaka katru atsevišķi. Pieteikuma rakstīšana un iesniegšana notiek latviešu valodā, svešvalodās iesniedz tikai tad, ja tiek pievienots tulkojums latviešu valodā.

 

Tālāk seko preču zīmes reģistrācijas process un publicēšana. Tiklīdz preču zīme tiks reģistrēta, par to varēs izlasīt Patentu valdes oficiālajā izdevumā un tās īpašniekam tiks izsniegta reģistrācijas apliecība.

 

Reģistrācijas iesnieguma izskatīšana ilgst no 2 – 3 mēnešiem, ja pieteikums atbilst ātrās izskatīšanas iespējām, tad to veic 15 darba dienu laikā. Protams, procesu var paātrināt pat, ja pieteikums neatbilst ātrajai izskatīšanai, tikai par papildu samaksu. Pats preču zīmes reģistrācijas process noslēdzas trešajā mēnesī pēc preču zīmes reģistrācijas, tikai tad, ja nav iesniegti nekādi iebildumi.

 

Preču zīmes reģistrācijas cena

 

Maksa par pieteikumu ir jāveic viena mēneša laikā no pieteikuma iesniegšanas datuma. Ja pieteikumā tiek aptverta vairāk nekā viena preču vai pakalpojumu klase, tad par katru no tām maksā papildmaksu. Ja samaksa tiek veikta vēlāk par noteikto termiņu, tad pieteikuma datumu pārceļ uz veiktā maksājuma datumu.

 

Reģistrācijas maksu veic tikai tad, kad preču zīme tiek atzīta par reģistrējamu. Ja gadās, ka preču zīmes reģistrācija tiek atteikta, tad pieteikuma maksu neatmaksā. Preču zīme tiek reģistrēta uz 10 gadiem, taču to var atjaunot katrus 10 gadus, pagarinot to atkārtoti, uz tādu pašu laika periodu.

 

Ja vēlaties zināt, vai Jūsu preču zīme ir reģistrējamā, kā arī  kāda zīme sreģistrācijas stratēģija būtu visizdevīgākā tieši Jūsu uzņēmumam, veikt preču zīmes reģistrāciju, tad sazinieties ar Metida un nosūtiet pieprasījumu, lai Jūsu intelektuālais īpašums būtu drošībā.

Dalīties

Our website uses cookies in order to improve this website, to offer better and customised services. If you agree, press ‘Accept‘. We will not place cookies on your device if you do not agree. However, certain functions of the website may not function properly or may not function at all. Please see our Privacy policy for more information about personal data processing, cookies, data they collect and your rights.