Preču zīmes
Preču zīmes
Dizains
Dizains
Patenti
Patenti
Juridiskie pakalpojumi
PAKALPOJUMI
Preču zīmes
Preču zīmes
Dizains
Dizains
Patenti
Patenti
Juridiskie pakalpojumi
PAKALPOJUMI
Juridiskās konsultācijas
Juridiskās konsultācijas
Līgumi
Līgumi
Strīdi par preču zīmem un dizainparaugiem
Strīdi par preču zīmem un dizainparaugiem
ATPAKAĻ
handshake
2022 03 25
Patenta iegūšana: progress

Ik dienu pasaulē kāds izgudro jaunas ierīces, vielas vai, piemēram, materiālus, kas sekmē tehnisko progresu. Tomēr, ne visi izgudrotāji savā radošajā procesā aizdomājas par izgudrojuma aizsardzību ar patentu.

 

Kas ir patents un izgudrojums?

 

Izgudrojums ir kādas tehniskas problēmas jauns tehnisks risinājums. Izgudrojums var būt paņēmiens, ierīce, viela vai bioloģisks materiāls.

 

Patents ir dokuments, kas apliecina iegūtās tiesības uz patentu aizsardzību, kas piešķirtas kādam, kurš izgudrojis kādu jaunu un lietderīgu procesu, ierīci, materiālu vai vielu kopumu. Tikai patenta īpašniekam ir tiesības ar šo izgudrojumu veikt jebkādas darbības vai arī dot atļauju (licenci) kādam citam ar to rīkoties.

 

Izsniegtais patents darbojas tikai tajā valstī, kur tas tiek piešķirts, un tas ilgst 20 gadus, sākot no pieteikuma datuma. Ik gadu ir jāmaksā patenta uzturēšanas maksa, ja tā netiek maksāta, tad patents zaudē savu spēku un izgudrojumu ir tiesības izmantot ikvienam.

 

 

Patenta iegūšana Latvijā

 

Iegūtie patenti Latvijā darbosies tikai Latvijas Republikas teritorijā, vispirms tiek sastādīts patenta pieteikums un tad to iesniedz Latvijas Republikas Patentu valdē. Pieteikumu drīkst sagatavot gan izgudrotājs, gan tā pilnvarots pārstāvis. Pirms pieteikuma gatavošanas būtu ieteicams iepazīties ar:

 

 

Pieteikums galvenokārt satur:

 

 • Iesniegumu patenta piešķiršanai (patenta pieprasījuma kontaktformu var aizpildīt šeit);
 • Detalizētu izgudrojuma aprakstu (skaidri aprakstīta izgudrojuma būtība);
 • Zīmējumus, ja tādi ir (aprakstam nereti pievieno zīmējumus, plānus, diagrammas, tas palīdz labāk izprast pašu izgudrojumu);
 • Vienu vai vairākas prezentācijas (šī ir svarīgākā patenta daļa, kurā tiek sniegta izgudrojuma juridiskā definīcija, kas noteiks piešķirto aizsardzības apjomu. Ja prezentācijas būs neskaidras, tad pat vērtīgs izgudrojums var neiegūt patentu);
 • Kopsavilkumu (neliels un kodolīgs izgudrojuma apraksts).

 

Kad patenta pieteikums ir iesniegts Patentu valdē, tad pārbauda vai visi iesniegtie dokumenti atbilst Patentu likuma prasībām. Ja dokumenti atbilst prasībām, tad Patentu valde noliek patenta pieteikuma iesniegšanas datumu.

 

Tālāk seko formāla pieteikuma pārbaude, pēc kuras Patentu valde nosaka pieteikuma publiskošanas datumu. To dara 18 mēnešu laikā, sākot no pieteikuma iesniegšanas dienas, vai arī, ja tiek pieprasīta prioritāte, tad to veic no pirmās agrākās prioritātes datuma. Tad patents tiek izskatīts pēc tā būtības un, ja viss atbilst likumam tad tas tiek piešķirts.

 

Pēc tam notiek valsts nodevu maksāšana, tiklīdz tas tiek izdarīts no pieteikuma iesniedzēja puses, tad Patentu valde reģistrē patentu valsts reģistrā, publicē ziņojumu Patentu valdes oficiālajā izdevumā par patenta piešķiršanu un to izsniedz patenta īpašniekam.

 

Patentmaksas reģistrācija | Patenta iegūšana

 

Ar 2022. gadu patentmaksu no saimnieciskās darbības vairs nemaksā. Turpmāk visiem saimnieciskās darbības veicējiem ir jāizdara izvēle par kādu no citām spēkā esošajām saimnieciskās darbības formām un nodokļu maksāšanas režīmiem. Tie saimnieciskās darbības veicēji, kas līdz šim veica patentmaksājumus turpmāk var izvēlēties maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli un sociālās iemaksas vispārējā režīmā vai arī mikrouzņēmumu nodokli.

 

Iespēja maksāt patentmaksu ir saglabājusies tikai dažām nodokļu maksātāju grupām. Likumā saglabājās samazinātā patentmaksas iespēja, ja tiek izpildīti šādi nosacījumi:

 

 • Fiziska persona saņem vecuma pensiju (tostarp priekšlaicīgi) un ir tiesības piemērot pensionāra neapliekamo minimumu, vai arī maksātājs ir I vai II grupas invalīds;
 • Saimnieciskās darbības ieņēmumi iepriekšējā gadā nepārsniedz 3000 eiro;
 • Nav algas nodokļa maksātājs;
 • Savā saimnieciskajā darbībā nenodarbina citas personas.

 

 

Kā es varu iegūt patentu ar samazinātu maksu?

 

Likumā arī teikts, ka samazinātā patentmaksa ir iespējama tikai kādā no šīm saimnieciskās darbības jomām:

 • Ādas un tekstilizstrādājumu amatniecība;
 • Apģērbu un apavu izgatavošana un labošana, pulksteņu un slēdzeņu labošana, citi sadzīves pakalpojumi;
 • Amatniecības izstrādājumu izgatavošana;
 • Floristika;
 • Privātie mājsaimniecības pakalpojumi;
 • Mājas aprūpes pakalpojumi.

 

Samazinātā patentmaksa ir 17 eiro gadā vai arī 9 eiro pusgadā.

 

Saimnieciskās darbības turpmākā nodokļa režīma izvēle

 

Fiziskai personai Valsts ieņēmumu dienestā ir jāreģistrējas kā saimnieciskās darbības veicējai. Tālāk ir jāizvēlas vispārējais nodokļu režīms vai mikrouzņēmumu nodokļa maksāšanas režīms.

 

Vispārējais nodokļu režīms tiek veidots no divām nodokļu sistēmām un par tām ik gadu ir jāiesniedz deklerācijas. Pirmais no tiem ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN), kura aprēķināšanu veic vienu reizi gadā, sniedzot gada ienākumu deklerāciju. Iedzīvotāju ienākuma nodokli aprēķina, ņemot vērā ieņēmumus, no kuriem atņem saimnieciskās darbības saistītos izdevumus. Tos vienmēr ir jāpamato ar dokumentiem, kā rēķini, čeki, kvītis. IIN nodokļa maksātājiem arī piemēro neapliekamo minimumu, atvieglojumus un attaisnotos izdevumus. Otrs maksājums, kas jāveic vispārējā nodokļu režīmā ir valsts sociālā apdrošināšana. Iemaksu likme no ienākumiem ir 31,07% (ietver maternitātes, paternitātes un slimības apdrošināšanu, vecāku apdrošināšanu, veselības apdrošināšanu, invaliditātes apdrošināšanu un pensiju apdrošināšanu) un 10% (apdrošināšana tikai pensijai). Mēneša gūtie ienākumi noteiks, kura no likmēm tiks piemērota un būs jāiemaksā – 31,07% vai 10%.

 

Mikrouzņēmumu nodoklis (MUN) tiek maksāts, rēķinot no apgrozījuma (jeb ieņēmumiem). MUN režīmā vērā neņem izdevumus.

 

MUN nodokļa likmes ir:

 • Apgrozījumam līdz 25 000 eiro gadā – 25%;
 • Apgrozījums, kas pārsniedz 25 000 eiro gadā – 40%.
Dalīties

Mūsu vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu šo vietni, piedāvātu labākus un pielāgotus pakalpojumus. Ja piekrītat, nospiediet “Pieņemt”. Ja nepiekrītat, mēs neievietosim jūsu ierīcē sīkfailus. Tomēr atsevišķas vietnes funkcijas var nedarboties pareizi vai var nedarboties vispār. Lūdzu, skatiet mūsu Privātuma politiku, lai iegūtu plašāku informāciju par personas datu apstrādi, sīkfailiem, to apkopotajiem datiem un jūsu tiesībām.