Preču zīmes Preču zīmes
Preču zīmes
Dizains Dizains
Dizains
Patenti Patenti
Patenti
Juridiskās Konsultācijas | Metida Juridiskās Konsultācijas | Metida
Juridiskās Konsultācijas | Metida
Līgumu Sagatavošana, Analīze, Konsultēšana | Metida Līgumu Sagatavošana, Analīze, Konsultēšana | Metida
Līgumu Sagatavošana, Analīze, Konsultēšana | Metida
Autortiesības Un Blakustiesības | Metida Autortiesības Un Blakustiesības | Metida
Autortiesības Un Blakustiesības | Metida
Klientu Pārstāvēšana Pirmstiesās un Tiesās | Metida Klientu Pārstāvēšana Pirmstiesās un Tiesās | Metida
Klientu Pārstāvēšana Pirmstiesās un Tiesās | Metida
PAKALPOJUMI
Preču zīmes Preču zīmes
Preču zīmes
Dizains Dizains
Dizains
Patenti Patenti
Patenti
Juridiskās Konsultācijas | Metida Juridiskās Konsultācijas | Metida
Juridiskās Konsultācijas | Metida
Līgumu Sagatavošana, Analīze, Konsultēšana | Metida Līgumu Sagatavošana, Analīze, Konsultēšana | Metida
Līgumu Sagatavošana, Analīze, Konsultēšana | Metida
Autortiesības Un Blakustiesības | Metida Autortiesības Un Blakustiesības | Metida
Autortiesības Un Blakustiesības | Metida
Klientu Pārstāvēšana Pirmstiesās un Tiesās | Metida Klientu Pārstāvēšana Pirmstiesās un Tiesās | Metida
Klientu Pārstāvēšana Pirmstiesās un Tiesās | Metida
PAKALPOJUMI
finansiāls atbalsts intelektuālā īpašuma aizsardzībai
16 000 000 finansiāls atbalsts intelektuālā īpašuma aizsardzībai
2022 02 08

No 2022. gada 10. janvāra mazie un vidējie uzņēmumi, kā arī jaundibinātie uzņēmumi (personas ar pašnodarbinātā apliecību, uzņēmējdarbības apliecību vai lauksaimnieka apliecību) ir tiesīgi saņemt finansiālu atbalstu no Ideas Powered for Business SME Fund. Tā ir Eiropas Komisijas iniciatīva, ko īsteno Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) un kas ilgs no 2022. gada 10. janvāra līdz 16. decembrim. Šim gadam plānoti 16 miljoni finansiāls atbalsts intelektuālā īpašuma aizsardzībai. Finansiālās kompensācijas saņemšanai var pieteikties visi mazie un vidējie uzņēmumi, kas reģistrēti Eiropas Savienībā. Viens uzņēmums var pretendēt uz atbalstu 2,250 eiro apmērā.

 

Covid-19 pandēmijas rezultātā daudziem uzņēmumiem nācies pārtraukt vai apturēt darbību, kas viņus arī finansiāli ietekmējis. Intelektuālā īpašuma aizsardzībai būtu jāpievērš īpaša uzmanība tiem uzņēmumiem, kuru darbība notiek tiešsaistē un tie tirgo savas preces  un pakalpojumus tiešsaistē, jo tieši e-komercijas platformas, piemēram, AMAZON vai EBAY, pašlaik saskaras ar vislielākajiem IP pārkāpumiem. Tādēļ ikvienam, kas gatavojas attīstīt savu uzņēmējdarbību vai tirdzniecību tiešsaistē, vajadzētu aizsargāt savus zīmolus, un finansiālais atbalsts ir liels stimuls pēc iespējas ātrāk rūpēties par savu intelektuālā īpašuma aizsardzību, lai netiktu pieļauta preču zīmes nelikumīga izmantošana.

 

Kā izmantot atbalstu uzņēmumiem?

Uzņēmumi tiek aicināti pieteikties daļējai kompensācijai līdz 75% apmērā. Nodevas par preču zīmju vai dizainparaugu iesniegšanu un reģistrāciju valsts, reģionālā un ES līmenī var segt līdz pat 75%, bet ārpus ES līdz 50%. Intelektuālā īpašuma portfeļa sākotnējās analīzes pakalpojumu kompensācija ir paredzēta 90% apmērā. Izgudrojumu patentēšanas nodevu nacionālajā līmenī sedz arī līdz pat 50%. Finansējums no SME fonda tiks nodrošināts intelektuālā īpašuma vaučeru veidā, lai līdzfinansētu divu veidu darbības:

 

 1. vaučeris – ar limitu 1500 eiro paredzēts (IP Scan) IĪ sākotnējās analīzes pakalpojumam, preču zīmes reģistrācija, dizainparauga reģistrācija.
 2. vaučeris – patenti latvijā, kas tiks iegūti, piešķirts 750 eiro limits

 

Darbības, lai saņemtu dizainparauga finansiālu atbalstu

 

 1. Iesniegt līdzfinansējuma pieteikumu, pievienojot:
 • PVN maksātāja apliecību (ja esat PVN maksātājs), izrakstu no uzņēmumu reģistra, uzņēmējdarbības apliecību, individuālās darbības apliecību vai lauksaimnieka apliecību;
 • uzņēmuma bankas konta izrakstu;
 • parakstītu SME deklarāciju (ja piteikumu iesniedz pārstāvis);
 • Aizpildiet un iesniedziet dotācijas pieteikuma veidlapu.

 

 1. Saņemt dotāciju un vaučeri (- us):
 • Vaučeris jāaktivizē nākamo 4 mēnešu laikā (termiņu var pagarināt uz vēl diviem mēnešiem).

 

 1. Iesniegt pieteikumu(-us)/saņemt pakalpojumu un samaksāt par IP darbībām:
 • Aizpildīt un iesniegt atlīdzības atmaksas veidlapu;
 • Atmaksa tiks veikta uz uzņēmuma bankas kontu viena mēneša laikā.

 

Intelektuālā īpašuma juridisko pakalpojumu grupa “METIDA” var palīdzēt nodrošināt visu atbalsta procesu. Uzņēmumi, kas ir ieinteresēti saņemt līdzfinansējumu, tiek aicināti aizpildīt  veidlapu.

Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu.

Informācija par atbalstu EUIPO tīmekļa vietnē.

Dalīties

Our website uses cookies in order to improve this website, to offer better and customised services. If you agree, press ‘Accept‘. We will not place cookies on your device if you do not agree. However, certain functions of the website may not function properly or may not function at all. Please see our Privacy policy for more information about personal data processing, cookies, data they collect and your rights.