Preču zīmes Preču zīmes
Preču zīmes
Dizains Dizains
Dizains
Patenti Patenti
Patenti
Juridiskās Konsultācijas | Metida Juridiskās Konsultācijas | Metida
Juridiskās Konsultācijas | Metida
Līgumu Sagatavošana, Analīze, Konsultēšana | Metida Līgumu Sagatavošana, Analīze, Konsultēšana | Metida
Līgumu Sagatavošana, Analīze, Konsultēšana | Metida
Autortiesības Un Blakustiesības | Metida Autortiesības Un Blakustiesības | Metida
Autortiesības Un Blakustiesības | Metida
Klientu Pārstāvēšana Pirmstiesās un Tiesās | Metida Klientu Pārstāvēšana Pirmstiesās un Tiesās | Metida
Klientu Pārstāvēšana Pirmstiesās un Tiesās | Metida
PAKALPOJUMI
Preču zīmes Preču zīmes
Preču zīmes
Dizains Dizains
Dizains
Patenti Patenti
Patenti
Juridiskās Konsultācijas | Metida Juridiskās Konsultācijas | Metida
Juridiskās Konsultācijas | Metida
Līgumu Sagatavošana, Analīze, Konsultēšana | Metida Līgumu Sagatavošana, Analīze, Konsultēšana | Metida
Līgumu Sagatavošana, Analīze, Konsultēšana | Metida
Autortiesības Un Blakustiesības | Metida Autortiesības Un Blakustiesības | Metida
Autortiesības Un Blakustiesības | Metida
Klientu Pārstāvēšana Pirmstiesās un Tiesās | Metida Klientu Pārstāvēšana Pirmstiesās un Tiesās | Metida
Klientu Pārstāvēšana Pirmstiesās un Tiesās | Metida
PAKALPOJUMI
Klientu Pārstāvēšana Pirmstiesās un Tiesās | Metida

Preču zīmes reģistrācija ir labākais veids, kā aizsargāt savu intelektuālo īpašumu. Tomēr tas automātiski nenovērš iespējamos intelektuālā īpašuma strīdus, pārkāpuma gadījumus, piemēram, reģistrētās preču zīmes vai dizainparauga kopēšanu, vai sajaucami līdzīgu preču zīmju izmantošanu. Jūsu autortiesības var būt pārkāptas arī gadījumā, ja trešā persona pārdod produktus ar preču zīmēm, kas ir sajaucami līdzīgas jūsu reģistrētajai preču zīmei (t.i., atdarināšana) vai pat identiskās. Turklāt ir daudz pirātisma gadījumu, tas ir, ar autortiesībām aizsargātu darbu nelikumīga izmantošana vai izplatīšana. Mēs sniedzam dažādus pakalpojumus, kas saistīti ar intelektuālā īpašuma aizsardzību, un tādā veidā palīdzam mūsu klientiem efektīvi aizsargāt un aizstāvēt tiesības uz preču zīmēm, izgudrojumiem, dizainparaugiem, autorību un domēniem.

Metida
Pirmā konsultācija ir bezmaksas
Pakalpojumi, kas saistīti ar preču zīmju, dizainparaugu un izgudrojumu aizsardzību:
Klientu pārstāvēšana strīdos pirmstiesas iestādēs un tiesās

Mēs pārstāvam klientus strīdos pirmstiesas iestādēs un tiesās Lietuvā, Latvijā, Igaunijā un Baltkrievijā, attiecīgo valstu patentu birojos, Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojā (EUIPO), šķīrējtiesās un Eiropas Savienības tiesā.

Prasību, brīdinājuma vēstuļu, iebildumu un citu procesuālo dokumentu sagatavošana

Mēs sagatavojam prasības, sūdzības, protestus un citus procesuālos dokumentus.

Pārstāvība izlīguma sarunās un mediācijas procesos

Mēs piedāvājam pārstāvību ar strīdiem saistītās sarunās un mediācijas procesos.

Preču zīmju, dizaina un izgudrojumu reģistrācijas aizsardzība

Mēs nodrošinām aizstāvību preču zīmes, dizainparauga vai izgudrojuma reģistrācijas atteikuma gadījumos. Mēs sniedzam atbildes uz patentu biroju oficiāliem jautājumiem.

Pārstāvība reģistrācijas anulēšanas procedūrās

Mēs pārstāvam procedūrās, kas saistītas ar preču zīmju, dizainparaugu un patentu reģistrācijas anulēšanu.

Klientu pārstāvēšana strīdos pirmstiesas iestādēs un tiesās
Prasību, brīdinājuma vēstuļu, iebildumu un citu procesuālo dokumentu sagatavošana
Pārstāvība izlīguma sarunās un mediācijas procesos
Preču zīmju, dizaina un izgudrojumu reģistrācijas aizsardzība
Pārstāvība reģistrācijas anulēšanas procedūrās
Pakalpojumi, kas saistīti ar cīņu pret viltošanu un pirātismu:
Viltojumu un pirātisma uzraudzība

Mēs uzraugām viltošanu un pirātismu tirgos.

Pieteikumu iesniegšana muitā

Mēs vēršamies muitā, lai importa un eksporta procedūru laikā izņemtu viltotus un pirātiskus izstrādājumus.

Piedalīšanās policijas veiktajās pārbaudēs

Mēs piedalāmies policijas veiktajās pārbaudēs.

Klientu pārstāvēšana muitas un tiesībaizsardzības iestādēs

Mēs pārstāvam intelektuālā īpašuma (preču zīmes, dizainparaugi, izgudrojumi, autortiesības un blakustiesības) īpašnieku intereses tiesībaizsardzības un muitas iestādēs.

Viltojumu un pirātisma uzraudzība
Pieteikumu iesniegšana muitā
Piedalīšanās policijas veiktajās pārbaudēs
Klientu pārstāvēšana muitas un tiesībaizsardzības iestādēs
Mūsu pieredze

Mēs pārstāvam tādu slavenu preču zīmju īpašniekus kā Gucci, Lacoste, Porsche, Rolex, Michelin, Shell, Valentino, Paco Rabanne, Nina Ricci un Carolina Herrera un palīdzam cīnīties pret viltošanu, un konfiscēt un iznīcināt viltotas preces, kas atrodas Baltijas un Baltkrievijas tirgos vai ievestas no citām valstīm.

VAI JUMS IR KĀDI JAUTĀJUMI?
Mēs jums palīdzēsim

    Mēs ar jums sazināsimies!

      Our website uses cookies in order to improve this website, to offer better and customised services. If you agree, press ‘Accept‘. We will not place cookies on your device if you do not agree. However, certain functions of the website may not function properly or may not function at all. Please see our Privacy policy for more information about personal data processing, cookies, data they collect and your rights.